Aká je životnosť panelákov?

//Aká je životnosť panelákov?

Aká je životnosť panelákov?

Nie je to až tak zlé s bývaním, hovorievame si. Na rozdiel od nájomného bývania v západných krajinách u nás má väčšina Slovákov vlastnú strechu nad hlavou. Prieskumy z posledného sčítania evidujú vyše milióna domov a takmer dva milióny bytov. Preto vieme, že dve tretiny našich obyvateľov žije v panelákoch prevažne postavených za čias socialistického rozkvetu v 60. až 80. rokoch minulého storočia, boli to takpovediac bleskové projekty, ktoré mali čo najrýchlejšie vyriešiť otázku bývania.

Dnes ale panelové domy robia starosti, najmä, čo sa týka životnosti ich obvodových plášťov.

Odborne pod pojmom životnosť stavby môžeme chápať akýsi časový úsek od uvedenia stavby do prevádzky až po stav, kedy požadované vlastnosti klesnú pod prijateľné minimum. Určuje sa už pri projektovaní stavby a označuje sa ako návrhová životnosť, ktorá by sa mala dosiahnuť pri dodržaní jeho dostatočnej údržby. V prípade nedodržania pravidiel údržby dochádza rokmi k degradácii obalových konštrukcií prevažne klimatickými účinkami. Tieto degradačné stavy sa vyskytujú vo forme trhlín v ploche plášťa, v stykoch alebo v spojových dielcoch. Štandardne sa preto nedosahuje projektom navrhovaná životnosť, ale paneláky starnú rýchlejšie, než sa zdá. Táto skutočnosť, resp. objektivizovaná životnosť sa ukazuje byť o 14 – 16 rokov nižšia ako navrhovaná životnosť (cca 80 rokov) podľa druhu stavebnej sústavy. Keď zohľadníme obdobie výstavby jednotlivých stavebných sústav bytoviek a ich súčasnú opotrebovanosť, môžeme očakávať v časovom horizonte 20-30 rokov prvé havarijné stavy.

Ako predlžiť životnosť panelových domov?

Životnosť bytových domov závisí predovšetkým od stavu obvodového plášťa a nosnej konštrukcie (tu patria aj spoje, styky, hlavne medzipanelové dotyky a pod.). Aby sa ich životnosť predlžila alebo spomalila degradácia, je potrebné tieto konštrukcie chrániť proti vplyvom vonkajšieho prostredia min. pravidelnou údržbou stykových škár medzipanelových dotykov, jeho dôkladnou izoláciou a najlepšie je pristúpiť ku komplexnej obnove bytového domu aplikáciou zatepľovacieho systému, ktorý nielenže vytvorí bariéru medzi pôvodnou konštrukciou a vonkajším prostredím, ale aj zlepší tepelno-technické parametre obvodovej konštrukcie a energetickú hospodárnosť celej budovy.

Pod pojmom komplexná obnova bytového domu rozumieme nielen zlepšenie jeho tepelnoizolačných vlastností, ale celkové odstránenie systémových porúch a statických nedostatkov, ako sú výmena výplňových konštrukcií, odstránenie tepelných mostov, eliminácia vzniku plesní, rozsiahla výmena technických rozvodov, najmä rozvodov starej elektriny, plynu a vody, často aj hydraulické vyregulovanie, výmena vykurovacej sústavy a určite treba zvážiť aj výmenu výťahov.

Vymenované opatrenia nám nielenže pomôžu ušetriť značné výdavky za energiu, ale predídeme tak budúcim havarijným stavom a hlavne, čo je najpodstatnejšie, predlžíme životnosť budovy.

2017-10-10T13:29:52+00:00

Charakteristika spoločnosti

Redmills s.r.o. je stavebno-obchodná spoločnosť so sídlom v Humennom, ktorá pôsobí na trhu od roku 2004. V jej portfóliu nájdete rozsiahlu ponuku stavebných činností a to od čiastkových rekonštrukcií, cez komplexné rekonštrukčné a stavebné práce, vrátane predaja stavebného materiálu a dodávky stavebných komponentov, ako sú okná, dvere, garážové brány a pod. Na realizácii našich činností sa podieľa stabilný tím s dlhoročnými skúsenosťami, čo umožňuje poskytnúť záruky k spokojnosti našich zákazníkov.

Kvalita, cena a služby

Našou filozofiou je zhotovenie diela v maximálnej možnej kvalite za primeranú cenu. Preferujeme osobný prístup a preto na čom sa dohodneme to zákazník aj dostane.

Zabezpečujeme kompletný servis od zemných prác, cez zakladanie stavieb, murárske práce, elektorinštaláciu, zdravotechniku, vzduchotechniku, tesárske práce, obklady, dlažby až po zhotovenie diela na kľúč.

Zaoberáme sa realizáciou strojovových omietok, poterov a andrihidových podláh | širokým výberom zámkových dlažieb a doplnkov a ich realizácie | kompletnými interierovými a exterierovými prácami
s dodaním materiálu | predajom, montážou a servisom k plastovým, hliníkovým a eurooknám | komplexným zatepľovaním budov, realizáciou fasád a fasádnych náterov | stavebnými prácami v interiéroch budov aj hrubou stavebnou činnosťou | zemnými prácami a terénnymi úpravami | demolačnými prácami | predajom, montážou a servisom garážových dverí, dvorových a priemyselných brán | predajom a montážou interiérových a bezpečnostných dverí | realizáciou dodávky zabezpečovacích systémov | predajom stavebného materiálu

Disponujeme vlastným areálom obchodných a skladovacích priestorov, máme svoj vozový park, stroje aj stavebnú techniku, 1600 m2 lešení, ktoré ponúkame aj na prenájom.