Ďalšie informácie

Výroba a montáž dverí

Protipožiarne bezpečnostné dvere s bezpečnostnou zárubňou tvoria výrobok, ktorým môžeme garantovať vysoké požiadavky zákazníkov na zabezpečenie majetku. Bezpečnostné dvere Exkluzív sa vyrábajú už od roku 1996, ako rýdzo Slovenský výrobok.

 

Netreba zabúdať, že záruka bezpečnostných dverí platí iba pri prevedení odbornej montáže, ktorá je poskytovaná našimi odborne spôsobilými pracovníkmi.
Samotná montáž je rýchla a flexibilná v závislosti od stavebného otvoru a typu bezpečnostných dverí.

Nové dvere pohodlne, za 3 hodiny

1. V prípade záujmu k Vám vyšleme našich technikov na bezplatnú obhliadku, pri ktorej vymerajú presnú veľkosť stavebného otvoru a vypočítajú cenou, ktorá bude záväzná a v žiadnom prípade sa nebude meniť.

2. Montáž Vašich dverí Exkluzív sa uskutoční do maximálne 4 týždňov od zamerania, nakoľko sa dvere Ekluzív vyrábajú na mieru pre konkrétneho zákazníka.

3. Samotná montáž bezpečnostných dverí trvá približne 3 -4 hodiny, v závislosti od konkrétneho stavebného otvoru a zahŕňa demontáž pôvodnej zárubne, osadenie novej zárubne na mieru, jej zaliatie betónovou zmesou, vysprávky a samozrejme upratanie miesta montáže po stavebných prácach.

4. Po namontovaní Vašich nových bezpečnostných dverí Vám náš technik podá základné informácie k používaniu a údržbe bezpečnostných dverí, ktoré môžete ihneď po namontovaní používať.

5. V prípade akejkoľvek nečakanej situácie, poskytujeme záručný aj pozáručný 24 hodinový servis.

7 bodov, ktoré Vám pomôžu pri výbere a kúpe bezpečnostných dverí

1. Bezpečnostná trieda

Najdôležitejších kritériom pri výbere bezpečnostných dverí je bezpečnostný trieda. Táto ako jediný ukazovateľ vyjadruje odolnosť dverí, nakoľko je podložená skúškami a certifikátmi a tak poukazuje na kvalitu a spracovanie materiálov.
Na Slovensku sú certifikované 4 bezpečnostné triedy v kategórii bezpečnostných dverí. Bližšie informácie o klasifikácii bezpečnostných tried nájdete tu

2. Počet uzamykacích bodov

Mylným názorom verejnosti je, že kritériom bezpečnosti je počet uzamykacích bodov. Jediným ukazovateľom bezpečnosti je teda spomínaná bezpečnostná trieda, pretože tá vyjadruje, ako dlho dvere odolávali pri skúškach a to je jedno či s 5 alebo 15 uzamykacími bodmi. Takže určite neplatí pravidlo “čím viac bodov, tým vyššia bezpečnosť”. Naopak, slabšie krídlo vyžaduje viac uzamykacích bodov.

3. Zárubňa

Je dôležité, aby boli bezpečnostné dvere dodané a namontované s novou zárubňou.

Tu sú dôvody, prečo:

  • Kvôli 100% tesnosti medzi zárubňou a krídlom dverí, pretože aj po zaliatí betónovou zmesou sa môže pôvodná zárubňa, ktorá nie je stavaná na takúto manipuláciu zdeformovať
  • Ťažké krídlo bezpečnostných dverí po čase zdeformuje slabé pánty na pôvodnej zárubni a tak môže krídlo klesnúť až natoľko, že pri otváraní a zatváraní môže poškodiť podlahu u Vás doma
  • Aj napriek 100% stavu a spracovaniu krídla bezpečnostných dverí, pri vysokom nátlaku na dvere pôvodná zárubňa tento nátlak nemusí vydržaťa môže podľahnúť konštrukčne pevným uzamykacím bodom, pretože „staré“ zárubne nie sú spracované z materiálov, ktoré by odolali takémuto tlaku. Doslova uzamykacie body „pretrhnú“ otvor v pôvodnej zárubni

4. Prah

Súčasťou novej zárubne by mal byť aj prah, ktorý slúži jednak ako opora pre uzamykacie body do podlahy, ale aj ako podporný prvok zvukovej či tepelnej izolácie a jednak aj ako estetický prvok

5. Povrchová úprava dverí a zárubne

Bezpečnostné dvere majú okrem funkčného, aj estetický význam. Preto treba vedieť, aké sú možnosti povrchovej úpravy nielen krídla, ale aj zárubne. Rovnako je dobré byť informovaný o možnostiach prípadných opráv povrchových úprav, prípadne zmeny povrchovej úpravy

6. Servis

Je dôležité sa uistiť, či firma, ktorá dodáva bezpečnostné dvere má predpoklad že bude fungovať dostatočne dlho na to, aby mohla zabezpečiť prípadný servis. Rovnako je podstatná aj informácia, ako dokážu firmy „otvoriť“ dvere v prípade straty kľúča

7. Cena dverí

Pri tvorbe cien na bezpečnostné dvere, ako aj na iné produkty v dnešnej dobe treba byť ostražitý. Cena za bezpečnostné dvere môže nečakane narásť pri prirátavaní základných komponentov ako sú:

  • Priezorník, krytka na priezorník
  • Kovanie (vnútorné, vonkajšie)
  • Bezpečnostné zámky (počet kľúčov)
  • Povrchová úprava zárubne, krídla
  • Neštandardné rozmery krídla a zárubne
  • Tesnenie
  • Doprava

Bezpečnostné triedy

Aké bezpečnostné dvere do bytu, či domu si vybrať? Na Slovensku sú vyčlenené 4 bezpečnostné triedy a v zásade platí – čím vyššia bezpečnostná trieda, tým bezpečnejšie sú dvere.

Ako bezpečnostné dvere môžeme označovať len tie dvere, ktoré boli otestované podľa európskej normy ENV 1627. Podľa toho, ako dané dvere na skúškach obstáli, sú zaradené do jednotlivých bezpečnostných tried.

Klasifikácia podľa Certest: ST1 bezpečnostná trieda I. – minimálna odolnosť proti vlámaniu, Klasifikácia podľa NBÚ: necertifikuje sa, Popis: V tejto triede sa nevykonáva skúška ručným pokusom o vlámanie. Postačuje ak odoláva statickému a dynamickému zaťaženiu

Klasifikácia podľa Certest: ST2 – bezpečnostná trieda II. – základná odolnosť proti vlámaniu, Klasifikácia podľa NBÚ: Dôverné, Popis: Výrobok musí odolávať ručným pokusom o vlámanie minimálne po dobu 3 minúty. Táto tzv. operačná doba predstavuje čas, pri ktorom je používaný nástroj (skrutkovač, kliny, hasák, kliešte)

Klasifikácia podľa Certest: ST3 – bezpečnostná trieda III. – stredná odolnosť proti vlámaniu, Klasifikácia podľa NBÚ: Tajné, Popis: Výrobok musí odolávať ručným pokusom o vlámanie minimálne po dobu 5 minút. Táto tzv. operačná doba predstavuje čas, pri ktorom je používaný nástroj (skrutkovače, hasáky, kliny, kliešte, páčidlo)

Klasifikácia podľa Certest: ST4 – bezpečnostná trieda IV. – vysoká odolnosť proti vlámaniu, Klasifikácia podľa NBÚ: Prísne tajné, Popis: Výrobok musí odolávať ručným pokusom o vlámanie po dobu 10 minút. Táto tzv. operačná doba predstavuje čas, pri ktorom je používaný nástroj (skrutkovače, kliny, hasák, kliešte, páčilo, kladivo, sekera, sekáč, dláto, pilník, nožnice na plech, vŕtačka, vrtáky do 10 mm, svorníkové kliešte)

* bezpečnostné dvere v triede 5 a 6 sú určené na špeciálne účely (banky, firmy, trezory)

Zvuk a nepriezvučnosť

Vchodové dvere do domu a bytu by zároveň mali spĺňať kritéria aj pre tlmivosť zvuku, ktorá sa udáva v decibeloch (dB). Tu nájdete niekoľko faktov o zvuku a hluku a príklady zvukov tak, aby Vám pomohli pri kúpe bezpečnostných dverí orientovať sa aj v tejto oblasti.

Certifikáty bezpečnostných dverí

Pri kúpe bezpečnostných dverí žiadajte predloženie certifikátov zhody vydaných autorizovanou skúšobňou a certifikátov oprávňujúcich ich použitie pri zabezpečení majetku.