Komu ako. Pokiaľ zatepľujete novostavbu z moderných murovacích prvkov (veľkoformátové vysoko tepelnoizolačné tehlové bloky, presná tvárnice z bieleho pórobetónu a pod.), tak tých 5 cm zrejme postačuje, pokiaľ, pravda, nestaviate nízkoenergetický alebo pasívny dom. Pokiaľ však hovoríme o zatepľovaní dvadsať-tridsaťročných domov z plných alebo dierovaných tehál, zo šedého plynosilikátu alebo škvárobetónu – tu naša odpoveď znie:

5 cm polystyrénu určite nestačí!

Napriek svojej masívnosti (veľkej hrúbke) majú steny z tradičných murovacích prvkov len minimálnu tepelnoizolačnú schopnosť:

Ak by sme napríklad chceli dosiahnuť tepelný odpor R=2,0 m2.K/W u steny z plných pálených tehál, musela by mať stena hrúbku až 1,72 m! Naproti tomu rovnakú tepelnú ochranu poskytuje fasádny polystyrén už v hrúbke 8 cm!

Inak povedné, každý dom z plných pálených tehál „znesie“ zateplenie izolantom hrúbky minimálne 8 cm, pretože samotné murivo je z hľadiska tepelnej izolácie v podstate úplne neúčinné. A to platí nielen o plných tehlách, ale o ktoromkoľvek tradičnom murovacom materiály.

Okrem to je dobré si uvedomiť, že cena jedného centimetra izolantu je v pomere k celkovým nákladom na zateplenie zanedbateľná, efektívnosť vynaložených prostriedkov pritom určuje najmä použitá hrúbka tepelnoizolačnej vrstvy!

Bez ohľadu na to, akú hrúbku izolácie použijete, musíte zaplatiť materiál na lepenie i stierkovanie, povrchovú úpravu, prácu realizačnej firmy, lešenie a podobne.

Čím väčšiu hrúbku izolácie však použijete , tým viac budete šetriť v priebehu životnosti zatepľovacieho systému a tým lepšiu ochranu vášmu domu i vašej rodine pred zimným chladom i letnou horúčavou poskytnete.

Pri návrhu zatepľovacieho systému sa preto neriaďte „dobrými“ radami susedov, ale obráťte sa na odborníkov – pomôžu vám navrhnúť optimálnu hrúbku zatepľovacieho systému práve pre váš dom. A určite vás presvedčia, že – Nešetrením na hrúbke – ušetríte!