Dnešné moderné fasády, aby správne plnili svoju funkciu dlhé roky – obsahujú rôzne prísady. Uvedieme tie dôležitejšie.

PRÍRODNÝ MINERÁL sa používala už v paleolite, starovekom Egypte, Grécku, Ríme a Číne a tiež ju využívali civilizácie Nového sveta. Niet divu, že si ju všimli pri vývoji a stala sa dôležitou prísadou do tenkovrstvých omietok fasádnych systémov. Spôsobuje oživenie farby fasády a zvýšenú odolnosť voči UV žiareniu a to až o 30%.

 

Ďalšou dôležitou ochrannou prísadou, je MICRO OCHRANA, ktorá vytvorí na vonkajšej vrstve fasády neviditeľnú vrstvu, ktorá chráni fasádu pred rozvojom miktoorganizmov, ako sú riasy, huby a lišajníky. Je to jedna z najdôležitejších prísad, ktoré by mali byť používané do omietok v našej klimatickej oblasti, pretože syntetická disperzia, ktorá je hlavnou zložkou každej omietky, v kombinácii s dobrými podmienkami okolia nahráva rozvoju mikroorganizmov. To je zvlášť dôležité na fasádach, ktoré sa nachádzajú blízko hustého porastu stromov, vodných nádrží a miest, jednoducho na tienistých miestach, s obmedzeným prístupom slnka a vetra.

 

Do tretice MIKROVLÁKNO – obsiahnuté v lepidlových maltách TERMOLEP-U, tvorí vnútorné armovanie, ktoré ešte viac zosilňuje armovaciu vrstvu fasády. Vďaka tomu začne byť fasáda odolnejšia voči všetkým mechanickým nárazom. Ďalšou vlastnosťou lepidla s mikrovláknom, je zvýšená pružnosť. Amplitúda teplôt na fasáde v našom podnebí môže počas roku činiť až 90 °C (v zime -30 °C, v lete sa môže južná stena zahriať na 60 °C). Takýto teplotný skok vyžaduje po armovacej vrstve (sieťka zo skleného vlákna ponorená do lepidlovej malty Termolep-u) odolnosť všetkých napnutí, ktorými je vystavená počas celého roku. Lepidlá obohatené o mikrovlákna výrazne lepšie absolvujú všetky odolnostné testy.

 

FUNKČNÝ MINERÁL – najnovší úspech na trhu prísad do stavebnej chémie plní pri použití do rodiny omietok ACRYLIT dve funkcie: 1. Posilňuje väzby medzi minerálmi obsiahnutými v omietkach, čo činí vonkajšiu časť fasády odolnejšou voči úderom a vysokej amplitúde teplôt. 2. Zvyšuje hydrofóbnosť omietky, fasáda sa vďaka tomu stáva odolnejšou voči znečisteniu. Voda sa vo výsledku zvýšeného povrchového napätia nerozlieva po štruktúre, len po nej steká ako po “mastnej panvici” a zároveň zbiera čiastočky prachu.