Iste – zateplenie naozaj nie je lacná záležitosť. Ale čo je dnes lacné?

Rozprávajme sa však vážne:

Pokiaľ staviate nový alebo rekonštruujete starší dom, tak viete, že fasáda predstavuje naozaj veľmi významnú položku v rozpočte stavby a to bez ohľadu na to, či ju len omietate alebo ju zatepľujete.

Pre porovnanie dve možnosti riešenia fasády:

a) Jednovrstvová vápennocementová omietka hr. 2 cm + povrchová úprava tenkovrstvou prefarbenou omietkou akrylátovou omietkou: Materiál – jednovrstvová omietka + príprava podkladu – za cenu 5,3 € /m2 | Materiál – tenkovrstvová prefarbená omietka + základný náter za cenu 6,0 €/m2 | Cena materiálu celkom: 11,3 €/m2. Práca – omietnutie (4,6 – 5,3 €/m2), realizácia povrchovej úpravy (3,7 – 4,3 €/m2), Práca celkom: (8,3 – 9,6 €/m2) Náklady celkom: (19,6 – 20,9 €/m2).

b) zatepľovací systém s hrúbkou izolantu 8 cm + povrchová úprava tenkovrstvou prefarbenou akrylátovou omietkou: Materiál celkom (16,7 – 19,9 €/m2), Práca (11,7 – 13,3 €/m2), Náklady celkom (28,3 – 33,2 €/m2).

Zateplenie fasády je skutočne drahšie.

Ak však premeníme tieto peniaze napríklad na zemný plyn, zistíme že predstavujú dnes približne 20 m3 zemného plynu.

Po zateplení starého domu s minimálnou tepelnou izoláciou pôvodných obvodových stien (dom postavený napríklad z plných pálených tehál) pritom dokáže ušetriť až okolo 15 m3 plynu na každý m2 obvodovej steny ročne.

Zvýšené počiatočné náklady sa teda v takomto prípade vrátia veľmi rýchlo a v ďalších rokoch, kým nová omietka len „zdobí“ náš dom, nový zatepľovací systém náš dom lepšie chráni a najmä, výrazne šetrí našu peňaženku pri úhrade nákladov za vykurovanie.

Pokiaľ teda stojíte pred otázkou, čo s vaším starým domom – omietnuť či zatepliť – neváhajte!

Zateplite a určite ušetríte!