Je to mýtus alebo pravda, že zateplený dom “nedýcha”

//Je to mýtus alebo pravda, že zateplený dom “nedýcha”

Je to mýtus alebo pravda, že zateplený dom “nedýcha”

Čo si myslíme my:

Správne zateplený dom určite dýcha!

Navyše je rozumné pozrieť sa na problém „dýchania“ (alebo správnejšie PAROPRIEPUSTNOSTI) obvodového plášťa odborne a bez zbytočných emócií.

Schopnosť obvodovej steny prepúšťať vodné pary („dýchať“) popisuje difúzny odpor. Čím väčší difúzny odpor steny, tým menej vodnej pary stena prepustí a tým menej teda „dýcha“. Difúzny odpor rastie s hrúbkou konštrukcie, zároveň paropriepustnosť obvodovej steny závisí od toho, z čoho je postavená – v prípade zateplenej steny teda od vlastností samotného muriva – vlastností jednotlivých vrstiev zatepľovacieho systému.

Na obrázku vidíme porovnanie difúzneho odporu steny z rôznych murovacích prvkov, zateplenej rôznymi druhmi zatepľovacieho systému.

 

Už na prvý pohľad sú zrejmé tri skutočnosti:

1. Difúzny odpor samotnej steny je zvyčajne väčší než difúzny odpor dodatočného zateplenia, t.j. samotná obvodová stena prepustí menej vodnej pary než je schopný prepustiť zatepľovací systém záleží teda skôr na tom, z čoho je dom postavený, než na tom, čím je zateplený

2. Pokiaľ zatepľujeme murivo z plných tehál alebo z iných hutných murovacích prvkov, môžeme použiť ktorýkoľvek zatepľovací systém – jeho paropriepustnosť bude vždy zrejme vyššia než paropriepustnosť pôvodného muriva

3. Vyjadrenie o „NEDÝCHANÍ“ (resp. nízkej paropriepustnosti) zateplenej steny je zavádzajúce, aj ten najhutší murovací materiál zateplený polystyrénom prepustí niekoľkonásobne viac vodnej pary ako napríklad hydroizolácia

Okrem toho – paropriepustnosť obvodovej steny sa niekedy zbytočne preceňuje. V bežnom byte alebo rodinnom dome sa pri normálnej prevádzke vytvorí výrazne menej vodnej pary, ako dokáže prepustiť ktorákoľvek obvodová stena.

Inak je to samozrejme v prevádzkach, ktoré vytvárajú veľké množstvo vodnej pary, ako sú priemyselné kuchyne, verejné kúpele či bazénové haly. Tu môže viesť nižšia paropriepustnosť obvodových stien k výrazným poruchám obvodového plášťa.

V oblasti bytových stavieb však tiež majú systémy s vyššou paropriepustnosťou (napr. Baumit open alebo minerálny systém) svoje opodstatnenie:

  • Pokiaľ sa zatepľuje starý dom s murivom poškodeným zvýšenou vlhkosťou a soľami
  • Pokiaľ sa zatepľujú steny postavené z murovacich prvkov z vyššou paropriepustnosťou (napr. tvárnice z pórobetónu)
  • Pokiaľ sa zatepľuje veľmi rýchlo postavený dom s veľkým množstvom zabudovanej vlhkosti – tu môže vysoko paropriepustný zatepľovací systém urýchliť vysušovanie stavby a zvýšiť kvalitu bývania v prvých rokoch po dokončení stavby

Pokiaľ chcete mať istotu, že váš zateplený dom bude „dýchať“, obráťte sa na odborníkov – posúdia zateplenie z hľadiska difúzie vodnej pary a v prípade potreby navrhnú vhodné riešenie, ktoré vám zabezpečí príjemnú klímu vo vašom dome či byte.

2017-10-10T13:27:37+01:00

Charakteristika spoločnosti

Redmills s.r.o. je stavebno-obchodná spoločnosť so sídlom v Humennom, ktorá pôsobí na trhu od roku 2004. V jej portfóliu nájdete rozsiahlu ponuku stavebných činností a to od čiastkových rekonštrukcií, cez komplexné rekonštrukčné a stavebné práce, vrátane predaja stavebného materiálu a dodávky stavebných komponentov, ako sú okná, dvere, garážové brány a pod. Na realizácii našich činností sa podieľa stabilný tím s dlhoročnými skúsenosťami, čo umožňuje poskytnúť záruky k spokojnosti našich zákazníkov.

Kvalita, cena a služby

Našou filozofiou je zhotovenie diela v maximálnej možnej kvalite za primeranú cenu. Preferujeme osobný prístup a preto na čom sa dohodneme to zákazník aj dostane.

Zabezpečujeme kompletný servis od zemných prác, cez zakladanie stavieb, murárske práce, elektorinštaláciu, zdravotechniku, vzduchotechniku, tesárske práce, obklady, dlažby až po zhotovenie diela na kľúč.

Zaoberáme sa realizáciou strojovových omietok, poterov a andrihidových podláh | širokým výberom zámkových dlažieb a doplnkov a ich realizácie | kompletnými interierovými a exterierovými prácami
s dodaním materiálu | predajom, montážou a servisom k plastovým, hliníkovým a eurooknám | komplexným zatepľovaním budov, realizáciou fasád a fasádnych náterov | stavebnými prácami v interiéroch budov aj hrubou stavebnou činnosťou | zemnými prácami a terénnymi úpravami | demolačnými prácami | predajom, montážou a servisom garážových dverí, dvorových a priemyselných brán | predajom a montážou interiérových a bezpečnostných dverí | realizáciou dodávky zabezpečovacích systémov | predajom stavebného materiálu

Disponujeme vlastným areálom obchodných a skladovacích priestorov, máme svoj vozový park, stroje aj stavebnú techniku, 1600 m2 lešení, ktoré ponúkame aj na prenájom.