Samozrejme, že je to mýtus a dokonca je kráľom všetkých mýtov o zatepľovaní.

Plesne sú nebezpečné mikroorganizmy, priamo ohrozujúce naše zdravie a život človeka, ich prítomnosť v dome či byte je teda skutočne nanajvýš nežiaduca.

K svojmu životu potrebujú vlhko a pokoj – to znamená, že v interiéri nachádzajú svoj priestor na zavlhnutých miestach s obmedzeným prúdením vzduchu – najčastejšie v kútoch alebo za masívnymi kusmi nábytku.

Pokiaľ chceme vyriešiť problém plesní v interiéri, musíme poznať ich príčinu.

A príčina je celkom jednoduchá – nezateplené steny!

Že ako je to možné? Nuž takto:

Nezateplená stena má nízky tepelný odpor, t.j. v zime sa veľmi ochladzuje – jej vnútorný povrch je veľmi studený.

Kritické sú miesta so zníženým prúdením vzduchu ako už spomínané kúty, miesta za nábytkom alebo miesta, kde je už i tak nízka tepelnoizolačná schopnosť steny ešte oslabená tepelnými mostami (železobetónové preklady, vence a pod. ) Na týchto miestach je teplota vnútorného povrchu steny nižšia o 2-3 ˚C oproti miestam na rovných nekrytých povrchoch!

Na miestach kde teplota povrchu poklesne pod kritickú hodnotu tzv. teploty rosného bodu (cca 12 ˚C v závislosti od konkrétnej teploty a vlhkosti vnútorného vzduchu), dochádza k povrchovej kondenzácii, tj. Vodná para zo vzduchu sa na studenom povrchu steny zráža a mení sa na kvapalinu.

Studený, vlhký povrch steny na miestach, kde je minimálne prúdenie vzduchu sa potom stáva ideálnym miestom pre život plesní a iných zdraviu nebezpečných mikroorganizmov.