Rekonštrukcia bytu

Kompletné rekonštrukčné práce bytov, domov, kancelárskych a obchodných priestorov.

Disponujeme širokou škálou stavebných profesií, bohatým technickým vybavením a 12 ročnými skúsenosťami.

Nemáme problém s komplexnou, ale ani s čiastočnou rekonštrukciou (len kúpeľňa, len bytové jadro, len kuchyňa…)

Ponúkame:

 • dokončenie holo-bytov a holo-domov
 • rekonštrukcia bytového jadra, kúpeľne, kuchyne, balkónu…
 • zasklenie balkónov a lódžií
 • vnútorné aj vonkajšie omietky, stierky
 • sadrokartónové steny, podhľady
 • obkladačské a murárske práce (obklady, dlažby, kamenný koberec, zámkové dlažby)
 • maľovanie interiérov aj exteriérov
 • elektroinštalačné práce – komplet rozvody s revíznou správou (vypínače, zásuvky, svietidlá)
 • vodoinštalačné práce (kuchyňa, kúpeľňa, WC…)
 • kúrenárske práce – výmena radiátorov, návrh a montáž kotlov, komplexné riešenie kúrenia
 • vzduchotechnika – komplexné riešenie klimatizácie a vetrania
 • vyrovnanie podlahy a jeho pokládka (laminátové, drevené, dlažba, liata podlaha…)
 • vybúranie starých a montáž nových zárubní, výmena dverí, okien
 •  rezanie otvorov do panelu
 • búracie práce, likvidácia stavebného odpadu
 • zemné práce, ručné výkopové práce, úprava dvora, oplotenie a pod.
 • autodoprava, odvoz a dovoz stavebného materiálu
 • kompletné upratovacie práce

Zabezpečíme Vám všetko, čo je potrebné na začatie realizácie 

1.  Po prvotnom kontaktovaní nasleduje stretnutie a vykoná sa obhliadka miesta realizácie

Je dôležité mať pripravený pôdorys bytu alebo domu a predbežný súhrn prác (čo všetko sa bude realizovať), ako napríklad:

• Vybúranie všetkých kovových, prípadne drevených zárubní  •  Demontáž umakartového jadra  •  Vybúranie priečok (z betónu, tvárnic, sadrokartónu…)  •  Vybúranie starej dlažby a obkladu  •  Vyrezanie otvorov do železobetónového panela pre vetranie, okná, dvere… podľa jej hrúbky  •   Likvidácia starej podlahy, ako sú parkety, linoleum…  •  Demontáž vane, umývadla, WC  •  Zoškrabovanie starej tapety, farby, olejovej farby…  •  Vymurovanie priečok podľa hrúbky, ich osieťkovanie a potiahnutie a osadenie rohovníkov (hrany okolo okien a dverí)  •  Príprava stien a stropov – výspravky, penetrácia, stierkovanie  •  Sadrokartónové obklady, priečky, podhľady, otvory pre bodové svietidlá…  •  Príprava podlahy – penetrácia, nivelizácia a vyrovnanie  •    Demontáž a montáž vykurovacích telies, radiátorov  •  Maľovanie stien základným náterom, bielou farbou, farebným náterom  •  Maľovanie kovových častí, ako sú radiátor, zábradlie, oplotenie, brána a pod.  •   Tapetovanie stien  •   Pokládka podlahy (laminátová, drevená, vinylová) vrátane osadenia obvodových líšt, prípadne renovácia starých drevených parkiet, ich brúsenie a lakovanie  •  Silikonovanie, tmelenie  •   Pokládka dlažby a obkladu na m2 (obvodové sokle, záhyby, hrany, rezanie dier, spôsob vedenia obkladu, zrezanie hrán, obklad mozaika, listely, bombátka)  • Obklad kameňom (prírodný, umelý, štiepaný)  •   Osadenie (vaňa, sprchovací kút, umývadlo, vodovodná batéria, WC)  •   Hydroizolačné nátery pod vaňu a sprchovací kút  •   Osadenie drevených zárubní a zavesenie dverí  •  Montáž sadrokartónových stien, stropov a podhľadov  •   Elektroinštalácia vedenia  (sekanie drážok do betónu, následné zapucovanie stien, príprava a montáž rozvodovej skrinky, vypínačov, zásuviek, ventilátora…)  •  Štruktúrovaná kabeláž  •  Vodoinštalácia  (sekanie drážok do betónu)  •  Vynášanie sute a likvidácia stavebného odpadu  •  Dovoz a nákup potrebného materiálu  •  Priebežné a záverečné upratovanie

2.  Po obhliadke Vám vypracujeme a zašleme cenovú kalkuláciu

3. Nasleduje vzájomná dohoda, vytýčenie termínov a zahájime vybavovačky na úradoch

 • ohlásenie stavebných prác
 • ak je potrebná projektová dokumentácia (architektonicko-stavebné riešenie, statický posudok, technická správa PO, elektroinštalácia, bleskozvody + prípojka, zdravotechnika, ústredné kúrenie, vodovodná prípojka, žumpa, energetický posudok)
 • dizajnérske práce (podľa potreby)
 • stavebné povolenie, vrátane jej podania a vybavenia všetkých povolení a záväzných stanovísk (vyjadrení) od dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií
 • vyhotovenie statického posudky (v prípade zásahu do nosných konštrukcií)

4. Medzitým prebieha príprava stavebných materiálov a po obdŕžaní potrebných dokladov a povolení, zahájime stavebné práce.