Kam nám odchádza teplo z bytu?

Počuli ste o tepelnom moste? Je to miesto, kde dochádza k zvýšenému toku tepla. Tam nám uniká tepelná energia. Cítime to na studených stenách v interiéri a naopak vonkajšia strana steny má teplejší povrch. Pekne nám to ukáže farebný výstup z termogramu.

Na obrázku vidíme tepelné mosty najmä okolo okien a vpravo pri hlavnom vchode do domu, dôvodov môže byť niekoľko – staršie okná, nedodržané postupy pri výstavbe, použitý materiál a pod.

Po nameraní sa môžete pozrieť na vnútorné steny a na ich chladných povrchoch zaregistrujete kondenzáciu vodnej pary, tzn. na niektorých miestach relatívna vlhkosť stúpla nad 80%, práve takéto prostredie je ideálne na vznik a šírenie plesní. Pozor na ne, lebo nevznikajú len na viditeľných miestach, ale tiež na skrytých miestach, za nábytkom, pod sadrokartónovým podhľadom, pod parapetmi, pod plávajúcimi podlahami. Tam, kde sú viditeľné, sa ich zbavíte chemickým prostriedkom na odstraňovanie plesní, ale čo miesta, ktoré nekontrolujete celé roky?

Naši dedovia taký problém nemali, poriadne zakúrili v peci na tuhé palivo a tak boli nútení regulovať teplo intenzívnejším vetraním miestností. Tak si v dome zabezpečili dostatok suchého vzduchu a na studených povrchoch nedochádzalo ku kondenzácii vodnej pary.

Dnes je situácia iná, cena energií neustále rastie a sme nútení šetriť. Tak sa stáva, že vetráme minimálne a vlhkosť vzduchu stúpa, dochádza ku kondenzácii vodnej pary na zakrytých a studenších povrchoch stien, čo spôsobuje vznik plesní.

Napokon, nejde len o plesne a s nimi súvisiacu hygienu, ale výrazné tepelné mosty môžu zakývať aj s múrmi a jeho statikou. Vodná para je maličká molekula a dostáva sa do konštrukcie muriva a ostatných materiálov. Doslova ich rozkladá a drví zvnútra, podporuje hnilobu, u kovových častí ich koróziu a mraz potom spôsobuje ďalšie konštrukčné zmeny. Tí, čo majú staršie domčeky a už menili strechu, vedia o vlhkosti svoje. Stropné trámy dostavali zabrať a dochádzalo k ich hnitiu, čo niekedy viedlo až k prepadnutiu samotného stropu.

Každý materiál pracuje, príkladom sú naše sídliská plné panelových bytov z 50. rokov obzvlášť, hlavne preto sa pristúpilo k masovému zatepľovaniu obvodového muriva bytoviek, aby sa predlžila ich životnosť a oddialili sa aj vážnejšie problémy so statikou obvodových a nosných múrov.

Tepelné mosty nevznikajú len vedením tepla cez obvodové múry so slabou izoláciou, ale aj medzi osadením dvoch rôznych materiálov, napr. okna do steny alebo môžu byť aj bodové, ako kotvenie zatepľovacích systémov.

Hygienické požiadavky na tepelné mosty riešia technické normy, ktoré udávajú hodnoty tepelných faktorov vnútorného povrchu pri navrhovaných vnútorných aj vonkajších teplotách vzduchu.