Fasádne omietky

Fasádne akrylátové omietky sú vysokokvalitné tenkovrstvé omietky, stierkované, pružné so zvýšenou priľnavosťou k povrchom, odolné voči zašpineniu, široká ponuka farebných prevedení.


Akrylátová omietka – ACRYLIT „baranek“ („škrabaná“) – Slúži na vyhotovenie dekoračných, tenkovrstvových opráv omietok v interiéroch a exteriéroch budov v systéme zateplenia KOSBUD. Biela alebo v hmote farbená podľa vzorkovníku farieb KOSBUD COLOR SYSTEM. Odolná voči znečisteniu a porastaniu stien hubami a riasami. S pridaním: MIKA – odolnosť voči UV +30 %, Funkčný minerál – zvýšené viazanie a odolnosť voči znečisteniu, KOSBUPROTECT – mikrobiologická ochrana. Balenie 25 kg. Spotreba v kg/m2 = Pre zrno 1,0 mm (1,5-2,0) Pre zrno 1,5 mm (2,3-2,8) a Pre zrno 2,0 mm (2,8-3,3).


Akrylátová omietka – ACRYLIT „kornik“ („ryhovaná“) – Slúži na vyhotovenie dekoračných, tenkovrstvových opráv omietok v interiéroch a exteriéroch budov v systéme zateplenia KOSBUD. Biela alebo v hmote farbená podľa vzorkovníka farieb KOSBUD COLOR SYSTEM. Odolná voči znečisteniu a porastaniu stien hubami a riasami. S pridaním: MIKA – odolnosť voči UV +30 %, Funkčný minerál – zvýšené viazanie a odolnosť voči znečisteniu, KOSBUPROTECT – mikrobiologická ochrana. Balenie 25 kg. Spotreba v kg/m2 = Pre zrno 2,0 mm (2,9-3,3).

Silikónové omietky sú tenkovrstvé omietky najvyššej kvality, stierkované, vysokoodolné voči zašpineniu, paropriepustné, hydrofóbne, vysokoelastické s dlhoročnou trvácnosťou, ľahké čistenie, široká ponuka farebných prevedení.


Silikónová omietka – ACRYLIT-SL „baranek“ („škrabaná“) – Silikónová omietka so zvýšenou odolnosťou voči znečisteniu slúži na vyhotovenie dekoračných, tenkovrstvových opráv omietok v interiéroch a exteriéroch budov v systéme zateplenia KOSBUD. Biela alebo v hmote farbená podľa vzorkovníka farieb KOSBUD COLOR SYSTEM. Odolná voči znečisteniu a porastaniu stien hubami a riasami. S pridaním: MIKA – odolnosť voči UV +30 %, Funkčný minerál – zvýšené viazanie a odolnosť voči znečisteniu, KOSBUPROTECT – mikrobiologická ochrana. Balenie 25 kg. Spotreba v kg/m2 = Pre zrno 1,0 mm (1,5-2,0) Pre zrno 1,5 mm (2,3-2,8) a Pre zrno 2,0 mm (2,8-3,3).


Silikónová omietka – ACRYLIT-SL „kornik“ („ryhovaná“) Silikónová omietka so zvýšenou odolnosťou voči znečisteniu slúži na vyhotovenie dekoračných, tenkovrstvových opráv omietok v interiéroch a exteriéroch budov v systéme zateplenia KOSBUD. Biela alebo v hmote farbená podľa vzorkovníka farieb KOSBUD COLOR SYSTEM. Odolná voči znečisteniu a porastaniu stien hubami a riasami. S pridaním: MIKA – odolnosť voči UV +30 %, Minerał funkcyjny (Funkčný minerál) – zvýšené viazanie a odolnosť voči znečisteniu, KOSBUPROTECT – mikrobiologická ochrana. Balenie 25 kg. Spotreba v kg/m2 = Pre zrno 2,0 mm (2,9-3,3).


Nástreková silikónová omietka – ACRYLIT-SLN „baranček“ Silikónová omietka na nanášanie nástrekovou metódou so zvýšenou odolnosťou vôči znečisteniu, slúži na zhotovovanie dekoratívnych tenkovrstvých omietacích mált vo vnútri aj mimo budov v systéme zateplenia KOSBUD. Biela alebo v hmote farbená podľa vzorkovníka farieb KOSBUD COLOR SYSTEM. Odolná voči znečisteniu a porastaniu stien hubami a riasami. Balenie 25 kg. Spotreba v kg/m2 = Pre zrno 1,5 mm (1,6-2,0), Pre zrno 2,0 mm (1,8-2,2).

Silikátová fasáda – je tenkovrstvá omietka, stierkovaná, s vysokou paropriepustnosťou, so zvýšenou odolnosťou voči zašpineniu, dlhoročná trvácnosť, ľahké čistenie, široká ponuka farebných prevedení.


Silikátová omietka – ACRYLIT-ST „baranek“ („škrabaná“) – Silikátová omietka so zvýšenou paropriepustnosťou na vyhotovenie dekoračných, tenkovrstvých opráv omietok v interiéroch a exteriéroch budov v systéme zateplenia KOSBUD-W. Biela alebo v hmote farbená podľa vzorkovníka farieb KOSBUD COLOR SYSTEM. Odolná voči znečisteniu, obohatená o vzorec KOSBUDPROTECT brániaci porastaniu stien hubami a riasami. Balenie 25 kg. Spotreba v kg/m2 = Pre zrno 1,5 mm (2,3-2,7) Pre zrno 2,0 mm (2,9-3,3).

Mozaikové omietky – sú určené na vonkajšie ako aj vnútorné použitie, odolné voči poveternostným vplyvom, mechanickému poškodeniu, ľahká údržba a čistenie, široká ponuka farebných prevedení a možnosť farebných kombinácií.


Mozaiková omietka – MOZALIT „drobnozrnná“Mozalit TM – slúži na dokončovanie fasád a interiérov budov na rôznych nástenných podkladoch: na betóne, cementovej omietke a vápenno-cementovej omietke, lepidle. TERMOLEP-U v systéme zateplenia KOSBUD- ST, doskách dreveného pôvodu, sadrokartónových doskách a iných podkladoch (po konzultácii s výrobcom). Odporúčame najmä na dokončovanie soklových povrchov budov. Mozalit EX – s dodaním brokátu slúži na dokončovanie stien interiérov budov na rôznych nástenných podkladoch, vrátane: betónu, cementovej omietky a vápenno-cementovej omietky, dosiek dreveného pôvodu, sadrokartónových dosiek a iných podkladov (po konzultácii s výrobcom). Balenie 5 kg, 12,5 kg, 25 kg. Spotreba v kg/m2 = Hrúbka zrna 0,8-1,2 mm (2,8-3,0).


Mozaiková omietka – MOZALIT „hrubozrnná“ Mozalit TM – slúži na dokončovanie fasád a interiérov budov na rôznych nástenných podkladoch: na betóne, cementovej omietke a vápenno-cementovej omietke, lepidle. TERMOLEP-U v systéme zateplenia KOSBUD- ST, doskách dreveného pôvodu, sadrokartónových doskách a iných podkladoch (po konzultácii s výrobcom). Odporúčame najmä na dokončovanie soklových povrchov budov. Mozalit EX – s dodaním brokátu slúži na dokončovanie stien interiérov budov na rôznych nástenných podkladoch, vrátane: betónu, cementovej omietky a vápenno-cementovej omietky, dosiek dreveného pôvodu, sadrokartónových dosiek a iných podkladov (po konzultácii s výrobcom). Balenie 5 kg, 12,5 kg, 25 kg. Spotreba v kg/m2 = Hrúbka zrna 1,2-1,8 mm (4,3-4,6).


Zmes pre mozaikovú omietku s vedrom – ACRYLIT „rillenputz“ Kaša na báze akrylátovej živice slúži ako spojivo pre farbené technické kamenivo v mozaikovej omietke MOZALIT. Balenie 5 kg, 12,5 kg, 25 kg.

Minerálna omietka – MINERALIT „baranek“ („škrabaná“) – slúži na vyhotovenie dekoračných tenkovrstvých opráv omietok na minerálnych podkladoch ako betón, vápenno-cementové omietky a taktiež v systémoch zateplenia KOSBUD na polystyréne alebo vlne. Používať na povrchoch, ktoré majú stabilizovanú vlhkosť, ako aj ukončený proces vytvrdzovania. Omietka je vhodná na použitie v interiéri a exteriéri budov. Biela farba. Balenie 25 kg. Hrúbka zrna 1,5 a 2 mm.


Dekoračná omietka – KLINKIERIT Silikónová omietková hmota určená na dekoračné dokončenie fasády. Po dvojnásobnom nanesení základu na stenu farbeným základným náterom GRUNLIT SL a jej nanesení dostupnými šablónami imituje stenu vyhotovenú z kameninovej tehly. Navyše sa môže používať na dokončovanie interiérov budov na rôznych nástenných podkladoch ako betón, omietky (sadrové, vápenno-cementové) a sadrokartónová doska. Obsahuje vzorec KOSBUDPROTECT, funkčný minerál, sľuda, dolomitové plnivá, pigmenty. Balenie 5 kg, 12,5 kg, 25 kg. Spotreba v kg/m2 (0,9-1,2).


Dekoračná omietka – STONEHENGE Dekoračná akrylátová omietka imitujúca prírodnú žulu. Výnimočne odolná voči úderom, vďaka čomu dobre chráni základ stavby v soklovej vrstve. Nachádza použitie na opravy stien vetrolamov, terás a iných miest obzvlášť vystavených poškodeniu. Odporúčaná architektmi verejných budov. Balenie 12,5 kg, 25 kg. Spotreba v kg/m2 (4,2-4,6).


Dekoračná omietka – VTG Dekoračná akrylátová omietka na báze kremenného kameniva. Vďaka použitiu špeciálneho vzorca pigmentov získavame veľmi odolnú a pružnú omietku s kovovým leskom. VTG nachádza použitie v komunikačných ťahoch, chodbách, stravovacích zariadeniach, kluboch, kaderníctvach, v kozmetických salónoch a iných verejných miestach. Balenie 12,5 kg, 25 kg. Spotreba v kg/m2 drobnozrnná (2,5-2,8), hrubozrnná (3,1-3,5).

Šablóna typu tehla Samolepiaca kartónová šablóna pokrytá impregnujúcou látkou odolnou voči vode. Na použitie v interiéri a exteriéri budov. Rozmery 103 x 90 cm. 1 kus – 0,93 m2.


Šablóna typu kameň Samolepiaca kartónová šablóna pokrytá impregnujúcou látkou odolnou voči vode. Na použitie v interiéri a exteriéri budov. Rozmery 100 x 93 cm. 1 ks – 0,93 m2.


Farbené technické kamenivo Farbené kremenné kamenivo ako minerálne plnivo mozaikovej omietky MOZALIT. Používané aj do podláh na báze epoxidových živíc. Balenie 25 kg. Hrúbka zrna (0.8-1.2) a (1.2-1.8) mm.


STOPLES (prípravok proti plesni) – na odstránenie a ochranu povrchov pred rozšírením húb, plesní a porastov.

Základné nátery a fasádne farby

Akrylátový základný náter – GRUNLIT – je vysokokvalitný podklad pre akrylátové omietky, zlepšuje priľnavosť a vyrovnáva nasiakavosť povrchu. Slúži ako podklad pod vrstvu omietky pri zatepľovacích prácach systému KOSBUD, ako aj vyhotovenie základu a zosilnenie iných nástenných podkladov pod maliarske nátery a omietky. Reguluje vodné podmienky podkladu, ako aj dodatočne zosilňuje, chráni pred pôsobením vlhkosti. Uvedená cena sa týka základného náteru: BIELEHO / FARBENÉHO. Balenie 5 kg, 10 kg, 20 kg. Spotreba v kg/m2 (0,2-0,3).


Základný silikónový náter – GRUNLIT-SL – slúži ako vysokokvalitný podklad pod vrstvu silikónovej omietky pri zatepľovacích prácach systému KOSBUD ST, ako aj vyhotovenie základu a zosilnenie iných nástenných podkladov pod maliarske nátery a omietky. Reguluje vodné podmienky podkladu, ako aj dodatočne zosilňuje, chráni pred pôsobením vlhkosti. Uvedená cena sa týka základného náteru: BIELEHO/FARBENÉHO. Balenie 5 kg, 10 kg, 20 kg. Spotreba v kg/m2 (0,2-0,3).

Základný kremenný náterGRUNLIT-K – slúži ako podklad s obsahom kremičitého piesku pod vrstvu omietky pri zatepľovacích prácach systému KOSBUDST, ako aj vyhotovenie základu a zosilnenie iných nástenných podkladov pod maliarske nátery a omietky. Značne zlepšuje priľnavosť, reguluje vodné podmienky podkladu, ako aj dodatočne zosilňuje, chráni pred pôsobením vlhkosti. Odporúčaný pod mozaikové omietky. Uvedená cena sa týka základného náteru: BIELEHO/FARBENÉHO. Balenie 5 kg, 10 kg, 20 kg. Spotreba v kg/m2 (0,2-0,3).

Základný silikátový náterGRUNLIT-ST – slúži ako podklad pod vrstvu silikátovej omietky pri zatepľovacích prácach systému KOSBUD-W, ako aj vyhotovenie základu a zosilnenie iných nástenných podkladov pod maliarske nátery a omietky. Reguluje vodné podmienky podkladu, ako aj dodatočne zosilňuje, chráni pred pôsobením vlhkosti. Uvedená cena sa týka základného náteru: BIELEHO/FARBENÉHO. Balenie 5 kg, 10 kg, 20 kg. Spotreba v kg/m2 (0,2-0,3).


Základný univerzálny náterGRUNLIT-U – univerzálny prostriedok nanášaný na minerálne povrchy. Slúži na vyhotovenie základu nástenných podkladov pod omietky, lepidlá, ako aj maliarske povlaky. Zosilňuje podklad a vyrovnáva jeho nasiakavosť, znižuje spotrebu farby a zlepšuje priľnavosť lepidlových mált. Určený na použitie na všetky nasiakavé povrchy ako sadrokartónové dosky, sadrové omietky, vápenno-cementové omietky, betónové podklady, pórobetón, tehla a iné. Balenie 5 l. Spotreba v l/m2 (0,1-0,2).


Základný náter penetrujúci do hĺbky – GRUNLIT-G slúži na vyhotovenie základu nástenných odkladov pod omietky, lepidlá, ako aj maliarske povlaky. Zosilňuje podklad a vyrovnáva jeho nasiakavosť, znižuje spotrebu farby a zlepšuje priľnavosť lepidlových mált. Určený na použitie na všetky nasiakavé povrchy ako sadrokartónové dosky, sadrové omietky, vápenno-cementové omietky, betónové podklady, pórobetón, tehla a iné. Zvlášť sa odporúča na podklady so zlou nosnou kondíciou. Balenie 5 l. Spotreba v l/m2 (0,1-0,2).

Akrylátová farba – CHMURKA Na vyhotovenie dekoračných a ochranných maliarskych náterov na všetkých minerálnych a organických nosných fasádnych podkladoch, ako aj na nových a obnovovaných povrchoch. Vytvára matný, pevný a elastický náter s vysokou odolnosťou voči zlým poveternostným podmienkam. Dostupná v bielej farbe a podľa vzorkovníka KOSBUD COLOR SYSTEM. Obohatená o vzorec KOSBUDPROTECT brániaci porastaniu stien hubami a riasami. Balenie 10 kg, 20 kg. Spotreba v kg/m2 pri jednom natretí (0,1-0,2).

Silikónová farba – CHMURKA-SL Silikónová farba so zvýšenou odolnosťou voči znečisteniu. Slúži na vyhotovenie dekoračných a ochranných maliarskych náterov na všetkých minerálnych a organických nosných fasádnych podkladoch, ako aj na nových a obnovovaných povrchoch. Vytvára matný, pevný a elastický náter s vysokou odolnosťou voči zlým poveternostným podmienkam. Dostupná v bielej farbe a podľa vzorkovníku KOSBUD COLOR SYSTEM. Obohatená o vzorec KOSBUDPROTECT brániaci porastaniu stien hubami a riasami. Balenie 10 kg, 20 kg. Spotreba v kg/m2 pri jednom natretí (0,1-0,2).

Silikátová farba – CHMURKA-ST Silikátová farba so zvýšenou paropriepustnosťou slúži na vyhotovenie dekoračných a ochranných maliarskych náterov na všetkých minerálnych a organických nosných fasádnych podkladoch, ako aj na nových a obnovovaných povrchoch. Vytvára matný, pevný a elastický náter s vysokou odolnosťou voči zlým poveternostným podmienkam. Dostupná v bielej farbe a podľa vzorkovníku KOSBUD COLOR SYSTEM. Obohatená o vzorec KOSBUDPROTECT brániaci porastaniu stien hubami a riasami. Balenie 10 kg, 20 kg. Spotreba v kg/m2 pri jednom natretí (0,1-0,2).

Polystyrén EPS s príslušenstvom

Polystyrén EPS 040 – Fasáda – určené na STENY – Tepelná izolácia s prvkami s obložením a ventilovanou vzduchovou štrbinou. – Tepelná izolácia stien zhotovených “ľahko-mokrou” (BSO, ETICS) alebo “ľahko-suchou” metódou. – Tepelná izolácia vencov vykonávaná ako stratené debnenie pod omietkou. – Tepelná izolácia nadpraží a zárubní. PODLAHY / STROPY – Tepelná izolácia zospodu v bezškárových zatepľovacích systémoch. – Tepelná izolácia a stratené debnenie železobetónových stropov.


Polystyrén EPS 032 – Extra fasáda – sú polystyrénové dosky vyrábané zo špeciálnej suroviny obsahujúcej v štruktúre grafit, vďaka nemu dosky získavajú veľmi dobré parametre tepelnej izolácie, čo umožňuje používanie dosiek s menšou hrúbkou v porovnaní so štandardným polystyrénom. Pre tento druh je charakteristická oceľovo šedá farba dosiek. Dosky FASÁDA EXTRA sa analogicky uplatňujú ako EPS 040 FASÁDA. Pozor: s ohľadom na tmavú farbu polystyrénu je počas výstavby dosky nutné zaistiť pred priamym pôsobením slnečných lúčov.

Polystyrén EPS 038 – Strecha, Podlaha – STENY – Tepelná izolácia soklov zhotovených “ľahko-mokrou” (BSO, ETICS). Tepelná izolácia stien pod úrovňou pôdy, s izoláciou proti vode, normálne zaťažená. PODLAHY / STROPY – Tepelná izolácia podláh pod podlahovú krytinu, normálne zaťažená. – Tepelná izolácia podláh na pôjde s podkladovou doskou, normálne zaťažená. – Tepelná izolácia plných plochých striech bez prístupu.

Polystyrén Hydrostyr 100 – vodeodolný – Dosky Hydrostyr sú nezávislé formované modré dosky s prídavkom hydrofóbnych prípravkov, ktoré ich činia vodeodolnými. Vďaka tejto vlastnosti ich možno používať v podmienkach vysokej vlhkosti a dokonca zavlažovania. Vyskytujú sa vo dvoch variantoch (v závislosti na parametroch pevnosti a tlaku): Hydrostyr 100 a Hydrostyr 200. Dokonalo sa hodia na zabudovanie ako: – Izolácia vonkajších stien základov a pivníc, – izolácia striech a obrátených plochých striech, – izolácia terás a parkovísk, izolácia podláh na pôjde, izolácia všetkých miest vystavených vysokej vlhkosti.

Sieťka zo skleného vlákna 145g/m2. Šírka 100 cm, dĺžka 50 m. Sieťka zo skleného vlákna s meradlom 160g/m2. Šírka 110 cm, dĺžka 45 m.

Kolíky pre systém zateplenia s platovým / kovovým hrotom. V ponuke široké spektrum spojok izolácií do polystyrénu a minerálnej vlny. Folit (Tekutá fólia)prípravok na hydroizoláciu a spevnenie povrchu podkladov.

Podrobná ponuka príslušenstva k zatepľovaniu (sieťky, spojky, nárožníky so sieťkou a pod.) je dostupná na pobočke spoločnosti, prípadne u obchodných zástupcov.

Lepidlá pre sytém zateplenia

Lepidlo na polystyrén TERMOLEP-S – lepidlová malta určená na prilepenie polystyrénových dosiek na podklady ako pórobetón, keramické tvarovky, betónové tvarovky, keramzitové a vápenno-pieskové tvarovky. Na použitie v systémoch zateplenia KOSBUD. Balenie 25 kg. Spotreba v kg/m2 (4,0-5,0).


Univerzálne lepidlo pre systém zateplenia na polystyrén TERMOLEP-U – lepidlová malta určená na vyhotovenie vystužujúcej vrstvy v systémoch zateplenia KOSBUD a prilepovanie polystyrénových dosiek. Je vyhotovená aj v prevedení bielej lepidlovej malty. Balenie 25 kg. Spotreba v kg/m2 (3,3-4,5).

Univerzálne lepidlo pre systém zateplenia na minerálnej vlne – lepidlová malta určená na prilepenie dosiek z minerálnej vlny a zhotovovanie vystužujúcej vrstvy systémoch zateplenia KOSBUD W. Balenie 25 kg. Spotreba v kg/m2 (5,0-6,0).