Zemné práce

Zemné práce

V rámci realizácie zemných prác sa zameriavame na výkopové práce, búracie práce a úpravy terénu.

Vďaka technickému vybaveniu dokážeme efektívne zabezpečiť výkopy základových pásov a dosiek, hĺbenie rýh a kanálov, takisto hrnutie zeminy a sypkých materiálov.

Súčasťou ponúkaných služieb je aj planírovanie a svahovanie spolu s doplnkovými službami.

Pri zemných prácach poskytujeme bezplatné poradenstvo.

Taktiež ponúkame k plnému využitiu našich služieb možnosť sprostredkovať nákladnú autodopravu s dovozom a odovozom stavebného materiálu a akýchkoľvek iných stavebných strojov. Podmienkou však zostáva využitie našich služieb.

Zabezpečíme pre Vás:

• zemné práce • autodoprava • ručné výkopové práce

hrubé stavby • inžinierske stavby • pozemné stavby

búracie práce • likvidáciu odpadu • likvidovanie starých budov

dovoz a odvoz stavebného materiálu rodinné domy na kľúč